ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. ไม่มี
24.
25.
26. ไม่มี
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. ไม่มี
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71. -
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87. -
88.
89.
90.
91.
92. -
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. เวลาลงทะเบียนมีผู้ใช้จำนวนมาก จะติดขัดบางทีก้เข้าไปลงทะเบียนไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน ตามแผนกำหนด
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119. ปรับปรุงอย่างมากในช่วง ประกาศเกรด ลงทะเบียน ช้ามาก
120.
121.
122.
123.
124.
125. -
126.
127. ตอนลงทะเบียนเรียนอยากให้ระบบ เร็วเพื่อความสะดวกของนักศึกษา
128. ตอนลงทะเบียนเรียนอยากให้ระบบ เร็วเพื่อความสะดวกของนักศึกษา
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143. ในวันที่ลงทะเบียนเนียนหรือประกาศเกรดควรให้ระบบใช้งานได้ดีกว่านี้
144. -
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151. ควรแก้ไขเลาลงทะเบียนเรียน ช้าไปป่ะ ?
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162. -
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193. -
194. ช้ามากเวลาจะลงบทะเบียน
195. -
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231. ระบบ REG ของมหาวิทยาลัยจะทำงานช้ามากในช่วงเวลาที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเรียน แต่ในเวลาปกติก็ใช้งานได้รวดเร็วดี อยากจะให้ปรับปรุงระบบในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนให้รวดเร็วมากกว่านี้
232.
233.
234.
235.
236. -
237.
238.
239.
240. -
241. -
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257. ไม่มี
258. ไม่มี
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283. -
284.
285. -
286.
287.
288. -
289.
290. -
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303. ควรเปิดระยะเวลาให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากกว่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพใการทำงานให้มากกว่านี้
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311. ระบบ REG ควรได้รับการปรับปรุงอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาในการลงทะเบียนเรียน
312. ระบบ REG ควรได้รับการปรับปรุงอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาในการลงทะเบียนเรียน
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321. -
322. -
323.
324. -
325.
326. -
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337. -
338. -
339.
340.
341.
342.
343.
344. --
345.
346. --
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365. -
366. -
367.
368.
369.
370.
371.
372. -
373. -
374.
375. -
376.
377.
378.
379.
380. -
381.
382.
383.
384.
385. -
386. -
387.
388.
389.
390.
391. ไม่ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินในช่วงเวลาที่มีการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเพราะนอกจากจะทำให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดไม่สะดอกแล้วยังทำให้เกิดปัญหาติดต่อเรื่องต่างๆล่าช้าจนอาจเกิดปัญหากันนักศึกษาได้ ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินหลังช่วงเวลาการสอบกลางภาคจะดีที่สุด
392.
393. ไม่ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินในช่วงเวลาที่มีการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเพราะนอกจากจะทำให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดไม่สะดอกแล้วยังทำให้เกิดปัญหาติดต่อเรื่องต่างๆล่าช้าจนอาจเกิดปัญหากันนักศึกษาได้ ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินหลังช่วงเวลาการสอบกลางภาคจะดีที่สุด
394.
395. ไม่ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินในช่วงเวลาที่มีการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเพราะนอกจากจะทำให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดไม่สะดอกแล้วยังทำให้เกิดปัญหาติดต่อเรื่องต่างๆล่าช้าจนอาจเกิดปัญหากันนักศึกษาได้ ควรให้นักศึกษาทำแบบประเมินหลังช่วงเวลาการสอบกลางภาคจะดีที่สุด
396.
397.
398. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
399. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
400. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
401. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
402. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
410. ไม่ควรจัดให้มีการตอบแบบสอบถามหรือประเมินรายวิชาต่างๆในช่วงเวลาการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเนื่องจากก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ระบบและอาจก่อให้เหิดความผิดพลาดกันนักศึกษาบางรายอาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ช้าจนเกิดปัญหากับตัวนักศึกษาได้ จึงควรให้มีการประเมินหลังจากการสอบจะดีที่สุด
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431. -
432.
433.
434. -
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446. อยากให้ปรับปรุงให้ใช้งานให้รวดเร็ว ไม่ติดขัดช่วงนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา และ อยากให้อาจารย์ประจำวิชาลงคะแนนที่สอบเก็บตลอด เพราะจำได้ตรวจสอบได้
447. ช่วงลงทะเบียนเรียน ระบบจะช้ามาก จึงควรปรับปรุงในส่วนนี้
448.
449.
450.
451. มีปัญหาแค่ตอนลงทะเบียนเรียน
452.
453.
454. ควรจัดระบบการลงทะเบียนเรียนให้ดีขึ้น
455.
456.
457.
458.
459. อยากให้ปรับเวลาลงทะเบียนเรียน อย่าให้มันซ้อนกันกับช่วงสอบ เพราะมันไม่ง่ายเลยครับที่จะมานั่งรอลงทะเบียนจนถึงเที่ยงคืนและอีกอย่างก็ไม่มีการประกาศแน่ชัดว่าวิชาไหนเปิดตอนไหน ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นหมอดูไปทุกวันในช่วงเวลาที่ลงทะเบียน เนื่องจากคอยคาดเดาว่าจะเปิดให้ลงตรงไหน ขอบคุณครับ
460.
461.
462. -
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469. -
470.
471.
472. -
473.
474.
475.
476.
477. _
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494. -
495.
496.
497.
498.
499. -
500.
501.
502.
503.
504.
505. -
506.
507.
508.
509. -
510.
511. -
512.
513. ไม่มี
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561. -
562.
563.
564.
565.
566.
567. ไม่มี
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607. การลงทะเบียนเรียนมีการแย่งกันเข้าเว็บมากเกินไป
608. -
609.
610. ไม่มี
611. ไม่มี
612.
613.
614. ไม่มี
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658. -
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668. -
669.
670.
671. -
672. -
673.
674.
675.
676.
677. -
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689. อยากให้ระบบงานทะเบียนREGเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งการลงทะเบียนเรียนเป็นชั้นๆปี จะได้ไม่มีความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนค่ะ
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698. -
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709. ไม่มีคับ
710.
711.
712.
713.
714.
715. ไม่มี
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738. ไม่ควรเปิดลงทะเบียนเรียนในขณะที่มีการสอบ
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748. -
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759. ดีมาก
760.
761.
762. -
763. -
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782. เวลาลงทะเบียนเรียนช้ามากคะลงไม่ทันเลย เกรดออกช้า ตรวจสอบจบข้อมูลไม่ตรง
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797. -
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820. ไม่มี
821.
822. ไม่มี
823.
824.
825.
826. บางทีระบบก็ช้ามาก
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841. ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนระบบล่ม บ่อยมาก
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848. ดี
849.
850. ดี
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905. คือว่า เรียนจบตั้งแต่ ปี2556 เทอมแรกแต่ทางมหาลัยยังไม่อนุมัติให้เลยค่ะ
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953. ไม่มีความคิดเห็น
954.
955.
956. เกรดออกช้ามาก
957.
958. ขออย่างเดียว ตอนลงทะเบีบน อย่าช้า อย่าค้าง สาธุ!
959.
960. -
961.
962.
963. -
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974. เวลาลงทะเบียนเรียนช้ามาก
975.
976.
977. เวลาลงทะเบียนเรียนช้ามาก
978.
979.
980.
981.
982. -
983. -
984. -
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005. -
1006. -
1007.
1008.
1009.
1010.
1011. ไม่มี
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035. เวลาลงทะเบียน ระบบมักจะล่ม ควรปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป
1036.
1037. -
1038. ควรปรับปรุงระบบ reg ด้วยนะค่ะ แล้วก็ควรปรับปรุง wifi. ด้วยค่ะ มันแย่มาก
1039. -
1040. -
1041.
1042. -
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048. -
1049.
1050. -
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056. -
1057.
1058.
1059.
1060. ไม่มีความเห็น
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077. ระบบขัดข้องบ่อยมากค่ะ
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090. ไม่มี
1091. ไม่มี
1092.
1093. -
1094. -
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105. อยากให้ระบบดีกว่านี้
1106.
1107.
1108. -
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129. -
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137. z
1138.
1139. -
1140.
1141.
1142.
1143.
1144. -
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157. ระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนควรยาวกว่านี้หน่อยค่ะ
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182. -
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192. ดี
1193.
1194.
1195.
1196.
1197. z
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204. ไม่มี
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210. ดี
1211. ดี
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226. แสดงข้อมูลไม่เพียงพอในข้อตรวจสอบจบ
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247. ไม่มี
1248.
1249.
1250. ไม่มี
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260. ควรบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นการลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคเรียน
1261.
1262.
1263.
1264.
1265. อยากให้ปรับปรุงเกี่ยวกับเวลาลงทะเบียน เวลาจะลงระบบช้ามาก ครับ
1266. อยากให้ปรับปรุงเกี่ยวกับเวลาลงทะเบียน เวลาจะลงระบบช้ามาก ครับ
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272. ในการลงทะเบียนเรียนควรมีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอน และควรสำรองที่นั่งไว้เผื่อๆบ้างแล้วในการลงทะเบียนเน็ตจะล่ม
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297. REGแย่มากที่สุกในสามโลก
1298.
1299.
1300.
1301.
1302. -
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311. -
1312.
1313. -
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327. ไม่มี
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339. ไม่มี
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359. การบริหารจัดการ ต้องมีความเชี่ยวชาญกว่านี้ และระบบควรเร็วกว่านี้ เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
1360.
1361.
1362.
1363.
1364. การบริหารจัดการ ต้องมีความเชี่ยวชาญกว่านี้ และระบบควรเร็วกว่านี้ เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378. ไม่มี
1379.
1380.
1381. -
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395. -
1396.
1397. -
1398.
1399.
1400.
1401. REG ป่วยมากควรปรับปรุง
1402.
1403.
1404.
1405.
1406. ควรเพิ่ม server ให้มากขึ้น เวลาลงทะเบียนคนเข้าเยอะแล้วช้า ควรปรับปรุ่งอย่างเร่งด่วนและปุ่มกดเข้าไปสลับกัน ภาระค่าใช้จ่ายทุนกดเข้าไปเป็น ผลการลงทะเบียน
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414. อยากให้ทางระบบแบ่งเวลาลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะให้เหมาะสม เพื่อที่เวลาลงทะเบียนเรียนระบบจะได้ไม่ล้ม หรือไม่ก็ให้แต่ละคณะลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาเลย จะได้ไม่มีคนที่ลงทะเบียนสับสนบางรายการ
1415.
1416. อยากให้มีเครื่องคอมพิวเตอรืมากกว่านี้ค่ะ
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430. ไมมี
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443. ไมมี
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453. -
1454.
1455.
1456.
1457.
1458. ขอให้เร็วกว่านี้
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466. เน็ตควรเร็วกว่านี้
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480. -
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495. โต็ะเรียนชำรุด
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535. ไมีมีค่ะ
1536. -
1537. -
1538. เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
1539.
1540. ไม่มี
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568. ควรที่จะเเจ้งเวลาในการลงทะเบียนที่ถูกต้อง เเละในการลงทะเบียนต้องตรงเวลา ไม่ควรเปิดลงทะเบียนก่อน หรือหลังเวลาที่กำหนด
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580. -
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590. ตอนลงทะเบียนเรียน ระบบREGเข้าไม่ได้ อยากให้ปรับปรุงระบบให้รองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากโดยเวปไม่ล่มครับ
1591. ตอนลงทะเบียนเรียน ระบบREGเข้าไม่ได้ อยากให้ปรับปรุงระบบให้รองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากโดยเวปไม่ล่มครับ
1592.
1593. อยากให้ปรับปรุง REG ให้รองรับผู้ใช้จำนวนมากๆ โดยเวปไม่ล่มครับ
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600. -
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616. บกพร่องเยอะมาก ถ้าระบบดีตอนลงทะเบียนต้องสามารถรองรับได้เป็นอย่างมากเพราะ จำนวนคนที่เข้าใช้งานเยอะมาก และ หน้าแรกก่อนเข้า login เมื่อมีประกาศข้อมูลข่าวสารขึ้นมา แต่ไม่สามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในเพิ่มได้
1617. บกพร่องเยอะมาก ถ้าระบบดีตอนลงทะเบียนต้องสามารถรองรับได้เป็นอย่างมากเพราะ จำนวนคนที่เข้าใช้งานเยอะมาก และ หน้าแรกก่อนเข้า login เมื่อมีประกาศข้อมูลข่าวสารขึ้นมา แต่ไม่สามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาข้างในเพิ่มได้
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648. ไม่มี
1649.
1650.
1651. คะแนนออกช้า ทำให้ไม่รู้ และประเมินตนเองไม่ได้ (ในบางรายวิชา)
1652. คะแนนออกช้า ทำให้ไม่รู้ และประเมินตนเองไม่ได้ (ในบางรายวิชา)
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659. อินเตอร์เน็ตช้ามากและไม่ทั่วถึง
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669. อินเตอร์เน็ตช้ามากและไม่ทั่วถึง
1670. การแสดงผลการเรียน และตรวจสอบจบคะดูงง และไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเรานั้นลงครบหรือยังไม่ครบ
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741. -
1742. -
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797. -
1798. -
1799. -
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807. -
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818. no
1819.
1820.
1821.
1822. no
1823. no
1824.
1825. noระบบ ช้า
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833. -
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866. ระบบ ช้ามากตอนลงทะเบียนเรียนทำให้ ลงวิชา ที่ทันตามเซคที่ต้องการ
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872. ทำไมไม่เอาช่องคะแนน ออกมาไว้ในแถบเเรก
1873.
1874.
1875.
1876. ทำไมไม่เอาช่องคะแนน ออกมาไว้ในแถบเเรก
1877.
1878.
1879.
1880. ไม่มี
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895. -
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933. มีบางช่วงที่ REG เปิดให้บริการช้า ทำให้บางกิจกรรมนักศึกษาเกิดความล่าช้าในการทำกิจกรรมต่างๆ แต่โดยรวม บริการดีมาก
1934.
1935. มีบางช่วงที่ REG เปิดให้บริการช้า ทำให้บางกิจกรรมนักศึกษาเกิดความล่าช้าในการทำกิจกรรมต่างๆ แต่โดยรวม บริการดีมาก
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942. มีบางช่วงที่ REG เปิดให้บริการช้า ทำให้บางกิจกรรมนักศึกษาเกิดความล่าช้าในการทำกิจกรรมต่างๆ แต่โดยรวม บริการดีมาก
1943.
1944. -
1945.
1946.
1947. -
1948.
1949.
1950.
1951. ในระยะเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มักจะมีปัญหาระบบล่ม อยากให้แก้ไขตรงนี้มากๆค่ะ
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963. ในช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเรียน ระบบช้ามากๆ ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ
1964. ควรปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้
1965. ก่อนจะรับใครทำงานกรุณาเลือกคนที่พูดเพราะๆ ขยันทำงาน ทำงานเก่งๆ บริการดีๆ กรุณาเลือกด้วยนะค่ะ
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025. -
2026. -
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042. ช้าแฮ้ง
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.
2057.
2058.
2059.
2060. วันที่ลงทะเบียนช้ามาก
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087. ควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขเซิฟเวอร์ เวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพราะ reg จะช้ามากๆเลยครับ
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
2099.
2100. -
2101. -
2102. มีการขัดข้องเป็นบ้างครั้ง
2103. ดีเยี่ยม
2104.
2105.
2106.
2107.
2108.
2109.
2110.
2111. ระบบล้มบ่อยตอนลงทะเบียน
2112.
2113.
2114.
2115.
2116.
2117.
2118.
2119.
2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
2127.
2128.
2129.
2130.
2131.
2132.
2133.
2134.
2135.
2136.
2137.
2138.
2139.
2140.
2141.
2142.
2143.
2144.
2145.
2146.
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
2159.
2160. การเปลี่ยนเกตของนักศึกษา จาก A เป็น C ไม่เป็นทำ
2161.
2162.
2163. .
2164. .
2165.
2166.
2167.
2168.
2169. เวลาเปิดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามักจะพบปัญหาระบบล่ม เข้าสู้หน้าเว็บไม่ได้ เว็บมีการตอบสนองช้ามาก ณ เวลานั้น. ทำให้นักศึกษาหลายคนเสียโอกาศในการลงทะเบียนใน sec ที่ต้องการ. กรุณาปรับปรุงด่วนจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง
2170. เวลาเปิดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามักจะพบปัญหาระบบล่ม เข้าสู้หน้าเว็บไม่ได้ เว็บมีการตอบสนองช้ามาก ณ เวลานั้น. ทำให้นักศึกษาหลายคนเสียโอกาศในการลงทะเบียนใน sec ที่ต้องการ. กรุณาปรับปรุงด่วนจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182. ควรเปิดระบบมากขึ้น เหมือนราชภัชเขามีตั้ง 3 ระบบ เวลาลงทะเบียนเว็บจะได้ไม่ล่ม
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.
2221.
2222. ช่วยทำให้ตอนลงทะเบียนเรียนมีความรวดเร็วกว่านี้จะดีมาก
2223.
2224.
2225.
2226. ช่วยทำให้ตอนลงทะเบียนเรียนมีความรวดเร็วกว่านี้จะดีมาก
2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.
2235.
2236.
2237.
2238.
2239.
2240. ระบบจะล่มเเละช้า เวลาทีนักศึกษาเข้าพร้อมๆกันหลายๆคน อยากให้ปรับปรุงคะ
2241.
2242.
2243.
2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.
2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265. .
2266. ไม่มี
2267.
2268.
2269.
2270. .
2271.
2272.
2273.
2274.
2275.
2276.
2277.
2278.
2279.
2280. อยากให้เร็วกว่านี้
2281.
2282.
2283. .
2284.
2285.
2286.
2287.
2288. .
2289.
2290.
2291.
2292.
2293.
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.
2300.
2301.
2302.
2303.
2304.
2305.
2306.
2307.
2308.
2309.
2310. -
2311.
2312.
2313.
2314.
2315. ไม่มี
2316.
2317.
2318.
2319.
2320.
2321.
2322.
2323.
2324.
2325.
2326.
2327.
2328.
2329.
2330.
2331.
2332.
2333.
2334.
2335.
2336.
2337.
2338.
2339.
2340. _
2341. _
2342.
2343.
2344.
2345.
2346.
2347.
2348. เวลาเข้ายิ่งช่วงลงทะเบียนเข้าได้ช้ามาก วิชาบางวิชาที่ลงตามหมวดแต่ปัดให้ไม่ตรงตามหมวด แต่ปัดเป็นวิชาเือกเสรีทั้งหมด ซึ่งไม่ถูกต้อง
2349.
2350.
2351.
2352.
2353.
2354.
2355.
2356.
2357.
2358.
2359.
2360.
2361.
2362.
2363.
2364.
2365.
2366.
2367. ไม่มี
2368.
2369.
2370.
2371.
2372.
2373.
2374.
2375.
2376.
2377.
2378. ไม่มี
2379. -
2380.
2381.
2382.
2383.
2384.
2385.
2386.
2387.
2388.
2389.
2390.
2391.
2392.
2393.
2394.
2395.
2396. ไม่มี
2397.
2398.
2399.
2400.
2401.
2402.
2403.
2404.
2405.
2406.
2407.
2408.
2409.
2410.
2411.
2412.
2413. -
2414. -
2415.
2416.
2417.
2418.
2419.
2420.
2421.
2422.
2423.
2424.
2425.
2426.
2427.
2428.
2429.
2430.
2431.
2432. อยากให้เปิดระบบประเมินทันทีที่เรียนจบรายวิชานั้นๆ ไม่ใช่เรียนจบกลับภูมิลำเนาหลายสัปดาห์จึงให้เข้ามาประเมิน บางครั้งข้อมูลที่ได้กรอกไปอาจไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากความจริงไปบ้าง เนื่องจากระยะเวลาผ่านไปสักพักแล้ว
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.
2439.
2440.
2441.
2442.
2443.
2444.
2445.
2446.
2447.
2448.
2449.
2450. -
2451.
2452. -
2453.
2454.
2455.
2456. -
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
2464.
2465. พอใจมากๆ
2466.
2467.
2468.
2469.
2470.
2471.
2472.
2473.
2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
2479.
2480.
2481.
2482.
2483.
2484.
2485.
2486.
2487.
2488.
2489.
2490.
2491.
2492.
2493.
2494.
2495.
2496.
2497.
2498.
2499.
2500.
2501.
2502.
2503.
2504.
2505.
2506.
2507.
2508.
2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.
2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.
2529.
2530.
2531.
2532.
2533.
2534.
2535.
2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.
2552.
2553.
2554.
2555.
2556.
2557.
2558.
2559.
2560.
2561.
2562.
2563.
2564.
2565.
2566.
2567.
2568.
2569.
2570.
2571. ทำช่องคะแนน ออกมาให้ชัดเจนด้วยครับ จะได้เข้าดูสะดวกครับ ขอบคุณครับ
2572.
2573.
2574.
2575.
2576.
2577.
2578.
2579.
2580.
2581.
2582.
2583.
2584.
2585.
2586.
2587.
2588.
2589.
2590.
2591.
2592.
2593.
2594. อยากให้ปรับปรุงการเข้าใช้ reg ตอนลงทะเบียนเรียน ช้ามาก เเละควรปรับปรุงอย่างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเรื่องเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนใน reg ที่บอกจะเปิดเวลา เท่านู้นเท่านี้ เเต่เวลาเปิดจริงไม่ตรงตามเวลาที่บอก
2595.
2596.
2597.
2598.
2599.
2600. ทางมหาลัยน่าจะมีข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ อย่างเรื่อง วันลงทะเบียนเรียนที่แน่ชัด หรือการเรียนซัมเมอร์ของนักศึกษา
2601.
2602.
2603.
2604.
2605.
2606. การแจ้งเตือนยังช้าอยู่
2607.
2608.
2609.
2610.
2611. -
2612.
2613.
2614.
2615.
2616.
2617. ทางมหาลัยน่าจะมีข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ อย่างเรื่อง วันลงทะเบียนเรียนที่แน่ชัด หรือการเรียนซัมเมอร์ของนักศึกษา
2618.
2619.
2620. หลักสูตรที่เรียนหรือในหนังสือ ไม่ค่อยตรง กับที่แสดงใน reg เหมือนไม่ค่อย อัปเดตข้อมูล
2621.
2622. อยากให้เปิดระบบประเมินทันทีที่เรียนจบรายวิชานั้นๆ ไม่ใช่เรียนจบกลับภูมิลำเนาหลายสัปดาห์จึงให้เข้ามาประเมิน บางครั้งข้อมูลที่ได้กรอกไปอาจไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากความจริงไปบ้าง เนื่องจากระยะเวลาผ่านไปสักพักแล้ว
2623. ดีมาก
2624.
2625.
2626.
2627.
2628.
2629.
2630.
2631.
2632.
2633.
2634.
2635.
2636.
2637.
2638.
2639. -
2640. ไม่มี
2641.
2642.
2643. -
2644.
2645.
2646.
2647.
2648.
2649.
2650.
2651.
2652. ระบบดีมากครับ
2653. ข
2654.
2655.
2656.
2657.
2658.
2659.
2660.
2661.
2662.
2663.
2664.
2665.
2666. -
2667.
2668.
2669.
2670.
2671.
2672.
2673.
2674.
2675.
2676.
2677.
2678. ควรปรับปรุงเรื่องระบบช้าค่ะ
2679.
2680. 33
2681.
2682.
2683.
2684.
2685.
2686. -
2687.
2688.
2689.
2690. เรื่องการลงทะเบียนเรียนแต่ละเทอมค่ะ reg ช้า reg ล่มเข้าไม่ได้ เป็นผลทำให้ลงทะเบียนไม่ทัน
2691.
2692.
2693.
2694.
2695.
2696.
2697.
2698.
2699.
2700. เรื่องการลงทะเบียนเรียนแต่ละเทอมค่ะ reg ช้า reg ล่มเข้าไม่ได้ เป็นผลทำให้ลงทะเบียนไม่ทัน
2701.
2702.
2703.
2704.
2705.
2706.
2707.
2708.
2709.
2710.
2711. เนื้อหายากเกินไปมากครับฝากข้อนี้ครับสำคัญมากครับง่ายๆแต่เข้าใจแบบนี้จะดีกว่าครับ
2712.
2713.
2714.
2715. อยากให้เวลาลงทะเบียนเรียนระบบเร็วกว่าที่ผ่านมา
2716.
2717.
2718.
2719.
2720.
2721.
2722.
2723.
2724.
2725.
2726.
2727.
2728.
2729. ไม่มี
2730.
2731.
2732.
2733. ไม่มี
2734.
2735.
2736.
2737.
2738.
2739.
2740.
2741.
2742.
2743.
2744.
2745.
2746.
2747.
2748.
2749.
2750.
2751. เมพ ขิงๆ
2752.
2753.
2754.
2755.
2756.
2757.
2758.
2759.
2760.
2761.
2762.
2763.
2764. -
2765.
2766.
2767.
2768.
2769.
2770.
2771.
2772.
2773.
2774.
2775.
2776. -
2777.
2778. -
2779.
2780.
2781.
2782.
2783.
2784.
2785.
2786.
2787.
2788.
2789.
2790.
2791.
2792.
2793.
2794.
2795.
2796.
2797.
2798.
2799.
2800.
2801.
2802.
2803.
2804.
2805.
2806.
2807.
2808.
2809.
2810.
2811.
2812.
2813.
2814.
2815.
2816.
2817.
2818.
2819.
2820.
2821.
2822.
2823.
2824.
2825.
2826.
2827.
2828.
2829.
2830.
2831.
2832.
2833.
2834.
2835.
2836.
2837.
2838.
2839.
2840.
2841.
2842.
2843.
2844.
2845.
2846.
2847.
2848.
2849.
2850. มีความสะดวกดี
2851.
2852.
2853.
2854.
2855.
2856.
2857.
2858.
2859.
2860.
2861.
2862.
2863.
2864.
2865.
2866. -
2867.
2868.
2869.
2870.
2871.
2872.
2873.
2874.
2875.
2876.
2877.
2878.
2879.
2880.
2881.
2882.
2883.
2884.
2885. อยากให้เน็ตเร็วกว่านี้
2886. ไม่มี
2887.
2888.
2889.
2890.
2891.
2892.
2893.
2894.
2895.
2896.
2897.
2898.
2899.
2900.
2901.
2902.
2903.
2904.
2905.
2906. ไม่มี
2907.
2908.
2909. -
2910.
2911.
2912.
2913.
2914.
2915.
2916.
2917.
2918.
2919.
2920. รวดเร็วดี
2921.
2922.
2923.
2924. -
2925. ระบบรวดเร็วดี
2926.
2927.
2928.
2929.
2930.
2931.
2932.
2933.
2934.
2935.
2936.
2937. ไม่ครับ
2938.
2939.
2940.
2941.
2942.
2943.
2944.
2945.
2946.
2947.
2948.
2949.
2950.
2951.
2952.
2953.
2954. -
2955.
2956.
2957.
2958.
2959.
2960.
2961.
2962.
2963.
2964. ทางมหาลัยน่าจะมีข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ อย่างเรื่อง วันลงทะเบียนเรียนที่แน่ชัด หรือการเรียนซัมเมอร์ของนักศึกษา
2965.
2966.
2967.
2968.
2969.
2970.
2971.
2972.
2973.
2974.
2975.
2976.
2977.
2978.
2979.
2980.
2981.
2982.
2983.
2984.
2985.
2986.
2987.
2988.
2989. 3
2990.
2991.
2992. 3
2993. -
2994. -
2995.
2996. -
2997.
2998.
2999.
3000.
3001. บางครั้งก็ช้าเกิน
3002.
3003.
3004.
3005.
3006.
3007.
3008.
3009.
3010.
3011.
3012.
3013.
3014.
3015.
3016.
3017.
3018.
3019.
3020.
3021.
3022.
3023.
3024. ควรปรับปรุงระบบในช่วงลงทะเบียนเพราะระบบช้ามาก
3025.
3026.
3027.
3028.
3029.
3030.
3031.
3032.
3033.
3034.
3035.
3036.
3037.
3038.
3039.
3040.
3041.
3042. ไม่มี
3043.
3044.
3045. -
3046.
3047.
3048.
3049.
3050.
3051.
3052.
3053.
3054.
3055.
3056.
3057.
3058.
3059.
3060. -
3061. -
3062.
3063.
3064. -
3065.
3066. -
3067.
3068.
3069.
3070.
3071.
3072.
3073. ระบบมักมีปัญหาเวลามีผู้เข้าใช้งานเยอะๆ โดยเฉพาะเวลาลงทะเบียน
3074.
3075.
3076.
3077.
3078.
3079.
3080.
3081.
3082. ครวปรับปรุงหน้าเว็บไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่ายโดยส่วนรวม
3083.
3084.
3085.
3086.
3087.
3088.
3089.
3090.
3091.
3092.
3093.
3094.
3095.
3096.
3097.
3098.
3099.
3100.
3101.
3102.
3103.
3104. ลงวิชาไม่ทัน เอาแค่นี้แหละ อ่านแล้วปรับปรุง ค่อยดีนะครับ
3105. ลงวิชาไม่ทัน เอาแค่นี้แหละ อ่านแล้วปรับปรุง ค่อยดีนะครับ
3106. ต้องเปิดแอร์ประจำ
3107.
3108.
3109.
3110.
3111. -
3112.
3113.
3114.
3115.
3116.
3117.
3118.
3119.
3120.
3121.
3122.
3123.
3124.
3125.
3126.
3127.
3128.
3129.
3130.
3131.
3132.
3133.
3134.
3135.
3136.
3137.
3138.
3139.
3140.
3141.
3142.
3143.
3144.
3145.
3146.
3147.
3148.
3149.
3150.
3151.
3152.
3153.
3154.
3155.
3156.
3157.
3158.
3159.
3160.
3161.
3162.
3163.
3164.
3165. -
3166.
3167.
3168.
3169.
3170.
3171.
3172.
3173.
3174.
3175.
3176.
3177.
3178.
3179.
3180.
3181.
3182.
3183.
3184.
3185.
3186.
3187.
3188.
3189.
3190.
3191.
3192.
3193.
3194.
3195.
3196.
3197. ไม่มี
3198. ไม่มี
3199. ไม่มี
3200.
3201.
3202.
3203.
3204.
3205.
3206.
3207.
3208.
3209.
3210.
3211.
3212. -
3213.
3214.
3215.
3216.
3217.
3218.
3219.
3220.
3221.
3222.
3223.
3224.
3225.
3226.
3227.
3228.
3229.
3230.
3231.
3232.
3233.
3234.
3235.
3236.
3237.
3238.
3239. ช่วงลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคเรียน ระบบจะมีปัญหาตลอด หลุดบ้าง ช้าบ้าง ช่วยแก้ไขด้วยครับ เห็นว่ามีการปรับปรุงแล้ว แต่ก็ยังเหมือนเดิม หรือบางทีระยะเวลาในการลงทะเบียน ก็ชนหรือใกล้กับช่วงสอบ ทำให้นักศึกษาไม่เป็นอันอ่านหนังสือ เพราะมัวมากังวลกับการลงทะเบียนเรียนอยู่ อาจให้ลงทะเบียนหลังช่วงสอบก็ได้นะครับ จะได้ไม่ต้องมากังวล รบกวนปรับปรุงโดยด่วนครับ
3240.
3241.
3242.
3243.
3244.
3245.
3246.
3247.
3248.
3249. ระบบค่อนข้างช้าในบางช่วง
3250.
3251.
3252. 1.ควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องของเวลาของการเรียนในวิชาทั่วไปและวิชาเอกไม่ให้ตรงกัน 2.ระบบจะช้าเมื่อมีการเข้าลงทะเบียนเรียนซึ่งทำให้นศ. บางคนลงทะเบียนไมทันตามแผนการเรียน
3253.
3254.
3255.
3256.
3257.
3258.
3259.
3260.
3261.
3262.
3263. no
3264.
3265.
3266.
3267.
3268.
3269.
3270.
3271.
3272.
3273.
3274.
3275.
3276.
3277.
3278.
3279.
3280. -
3281. -
3282.
3283.
3284.
3285.
3286.
3287.
3288.
3289.
3290.
3291.
3292.
3293.
3294.
3295.
3296.
3297.
3298.
3299.
3300.
3301.
3302.
3303.
3304.
3305.
3306.
3307.
3308.
3309.
3310.
3311.
3312.
3313.
3314.
3315.
3316.
3317.
3318.
3319.
3320. ไม่มี
3321.
3322. -
3323. -
3324.
3325.
3326. ไม่มี
3327.
3328.
3329.
3330.
3331.
3332.
3333.
3334.
3335.
3336.
3337.
3338.
3339. ระบบค่อนข้างช้า และค้างในเวลาที่จำเป็น คือ เวลาลงทะเบียน
3340.
3341.
3342.
3343.
3344.
3345.
3346. ไม่มีคะ
3347.
3348.
3349.
3350.
3351.
3352.
3353.
3354.
3355.
3356.
3357.
3358.
3359.
3360.
3361.
3362.
3363.
3364.
3365.
3366.
3367.
3368.
3369. -
3370.
3371.
3372.
3373.
3374.
3375.
3376.
3377.
3378.
3379.
3380.
3381.
3382.
3383.
3384.
3385.
3386.
3387.
3388.
3389.
3390. มีความล่าช้าในการเข้าใช้งาน
3391. ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการเรียน ระบบจะล่มบ่อยมาก น่าจะเพิ่มเสิฟเวอร์ หน่อยนะ อย่างเช่น มรภ.อุบลฯ นศ.เยอะกว่า ม.อุบลเป็นเท่าตัว แต่เค้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบของมะหาลัยล่มเลย
3392.
3393.
3394.
3395.
3396.
3397.
3398.
3399.
3400.
3401.
3402.
3403.
3404.
3405.
3406.
3407.
3408.
3409.
3410.
3411.
3412.
3413.
3414.
3415.
3416.
3417.
3418.
3419.
3420.
3421.
3422.
3423.
3424.
3425.
3426.
3427.
3428.
3429.
3430.
3431.
3432.
3433.
3434.
3435.
3436. -
3437. -
3438. -
3439.
3440. -
3441. -
3442.
3443.
3444.
3445.
3446.
3447.
3448.
3449.
3450.
3451.
3452.
3453.
3454.
3455.
3456.
3457.
3458.
3459. ไม่รายงานเรื่องการลงทะเบียนเรียนให้แน่ชัด เช่นเรื่องลงทะเบียนไม่บอกนักศึกษาก่อนล่วงหน้า กับเรื่องเรียนซัมเมอร์ว่าใครสามารถเรียนได้ช่วงไหน ไม่ประกาศให้แน่ชัด ทั้งๆที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และมีอีกหลายเรื่องที่ทางมหาลัยไม่ประกาศให้แน่ชัด
3460. ทุกครั้งที่เปิดลงทะเบียนระบบจะมีปัญญาเสมอค่ะดิฉันอยากให้ช่วยหาวธีการแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ
3461.
3462.
3463.
3464.
3465.
3466.
3467.
3468.
3469.
3470.
3471.
3472.
3473. -
3474. -
3475.
3476.
3477.
3478.
3479.
3480. -
3481. -
3482.
3483.
3484.
3485.
3486.
3487.
3488.
3489.
3490.
3491.
3492.
3493.
3494. -
3495.
3496.
3497.
3498.
3499.
3500.
3501.
3502.
3503.
3504.
3505.
3506.
3507.
3508.
3509.
3510.
3511.
3512.
3513. ดีค่ะ
3514.
3515.
3516.
3517.
3518.
3519.
3520.
3521.
3522.
3523.
3524.
3525.
3526.
3527.
3528.
3529.
3530. -
3531.
3532.
3533.
3534. ต้องปรับปรุงบางส่วนให้ดีขึ้น
3535.
3536.
3537. ไม่มี
3538. ไม่มี
3539. ไม่มี
3540. ไม่มี
3541. ไม่มี
3542.
3543.
3544.
3545.
3546.
3547.
3548.
3549. -
3550. -
3551.
3552.
3553.
3554.
3555.
3556.
3557.
3558.
3559.
3560.
3561.
3562.
3563.
3564.
3565.
3566.
3567.
3568.
3569.
3570.
3571.
3572.
3573. -
3574. -
3575.
3576.
3577.
3578. -
3579.
3580. -
3581. -
3582.
3583.
3584.
3585. -
3586.
3587.
3588.
3589.
3590.
3591.
3592. -
3593. -
3594.
3595.
3596.
3597.
3598.
3599.
3600.
3601.
3602.
3603.
3604.
3605.
3606.
3607.
3608.
3609.
3610.
3611.
3612.
3613.
3614.
3615.
3616.
3617.
3618.
3619.
3620.
3621.
3622.
3623.
3624. ไม่มี
3625.
3626.
3627. ระบบล้มบ่อยเกิน
3628.
3629.
3630.
3631.
3632. ไม่มี
3633.
3634. ไม่มี
3635. ไม่มี
3636. ไม่มี
3637. ไม่มี
3638. ไม่มี
3639.
3640.
3641.
3642.
3643.
3644.
3645.
3646.
3647.
3648.
3649.
3650.
3651.
3652.
3653.
3654.
3655.
3656. ตอนลงทะเบียนเรียนระบบช้ามาก
3657.
3658.
3659.
3660.
3661. ไม่มี
3662.
3663.
3664.
3665.
3666.
3667.
3668.
3669. V
3670. V
3671. -
3672. -
3673.
3674.
3675.
3676.
3677.
3678.
3679.
3680.
3681.
3682.
3683.
3684.
3685. dd
3686.
3687. fy
3688.
3689.
3690.
3691.
3692.
3693.
3694.
3695.
3696.
3697.
3698.
3699.
3700.
3701.
3702.
3703.
3704.
3705.
3706.
3707.
3708.
3709.
3710. -
3711. -
3712.
3713.
3714.
3715.
3716.
3717.
3718.
3719. ดี
3720. โหลดช้ามากก
3721.
3722.
3723. -
3724.
3725.
3726.
3727.
3728.
3729. ไม่มี
3730. ไม่มี
3731.
3732.
3733.
3734.
3735.
3736.
3737.
3738.
3739.
3740.
3741.
3742.
3743.
3744.
3745.
3746.
3747.
3748.
3749.
3750.
3751.
3752.
3753.
3754. จัดแบ่งแยกวันลงทะเบียนตามแต่ละสายชั้นของคณะ
3755.
3756. จัดแบ่งแยกวันลงทะเบียนตามแต่ละสายชั้นของคณะ
3757. จัดแบ่งแยกวันลงทะเบียนตามแต่ละสายชั้นของคณะ
3758.
3759.
3760.
3761.
3762.
3763.
3764.
3765.
3766.
3767.
3768.
3769.
3770.
3771.
3772.
3773.
3774.
3775.
3776.
3777. -
3778. -
3779. -
3780. -
3781.
3782.
3783. -
3784.
3785.
3786.
3787.
3788. -
3789.
3790.
3791.
3792.
3793.
3794.
3795.
3796.
3797.
3798.
3799.
3800.
3801.
3802. ระบบช้า มักมีปัญหาเวลาลงทะเบียนเรียน ควรจะจัดตารางสอบให้แน่นอนตั้งแต่เปิดเทอม
3803.
3804.
3805.
3806.
3807. ไม่ควรมาบังคับตอบแบบสอบถามในช่วงนี้(ช่วงสอบ) เพราะถ้ามีการต้องการดูห้องสอบ ดูเลขที่นั่งสอบ แบบเร่งด่วน จะเปิดไม่ได้ ควรให้ทำแบบสอบถามก่อนเกรดออก หรือสอบเสร็จ
3808. ไม่ควรมาบังคับตอบแบบสอบถามในช่วงนี้(ช่วงสอบ) เพราะถ้ามีการต้องการดูห้องสอบ ดูเลขที่นั่งสอบ แบบเร่งด่วน จะเปิดไม่ได้ ควรให้ทำแบบสอบถามก่อนเกรดออก หรือสอบเสร็จ
3809.
3810.
3811.
3812.
3813.
3814.
3815.
3816. เมนู อธิบายบางรายการยังไม่ชัดเจน เมนูกับเนื้อหาไม่ตรงกัน
3817.
3818.
3819.
3820.
3821.
3822.
3823.
3824.
3825. การเข้าถึงระบบในช่วงที่มีการประเมินยุ่งยาก ทำให้เสียเวลาในการลงทะเบียนเรียนตอนช่วงปิดเทอม
3826.
3827.
3828.
3829.
3830.
3831.
3832.
3833.
3834.
3835.
3836.
3837.
3838.
3839.
3840.
3841.
3842.
3843.
3844.
3845.
3846.
3847.
3848.
3849.
3850.
3851.
3852.
3853.
3854.
3855.
3856.
3857.
3858.
3859.
3860.
3861.
3862.
3863.
3864.
3865. ไม่ขอออกความคิดเห็น
3866. -
3867.
3868.
3869.
3870.
3871.
3872.
3873.
3874.
3875.
3876.
3877.
3878. ไม่มี
3879.
3880.
3881.
3882.
3883.
3884. -
3885.
3886.
3887.
3888.
3889.
3890.
3891.
3892. -
3893.
3894.
3895.
3896.
3897.
3898.
3899.
3900.
3901.
3902.
3903.
3904.
3905.
3906.
3907.
3908.
3909.
3910.
3911. -
3912.
3913.
3914. ไม่มี
3915.
3916.
3917.
3918.
3919.
3920.
3921.
3922.
3923.
3924.
3925.
3926.
3927.
3928.
3929.
3930.
3931.
3932.
3933. -
3934. -
3935.
3936.
3937.
3938. -
3939. -
3940. -
3941.
3942.
3943.
3944.
3945. -
3946. -
3947. -
3948. -
3949.
3950.
3951.
3952.
3953.
3954. ไม่มี
3955. ไม่มี
3956. ไม่มี
3957. ไม่มี
3958.
3959.
3960.
3961.
3962. -
3963.
3964.
3965.
3966.
3967.
3968.
3969.
3970.
3971.
3972.
3973.
3974.
3975.
3976.
3977.
3978.
3979.
3980.
3981.
3982.
3983.
3984. ควรปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
3985. อย่าเอาแบบสอบถามใส่ รำคาญ เวลารีบๆนี่เอาให้ไม่ทันใช่มั้ย ไร้สาระ
3986.
3987.
3988.
3989.
3990.
3991.
3992.
3993. ปุ่มประเมินอาจารย์ผู้สอนที่ให้เลือก 1-5 ช่วยทำให้กดง่ายกว่านี้ได้ไหม เอาเป็นปุ่มใหญ่ๆๆ กดง่าย ชัดเจน
3994.
3995.
3996.
3997.
3998.
3999.
4000.
4001.
4002.
4003.
4004.
4005.
4006.
4007.
4008.
4009.
4010.
4011.
4012.
4013.
4014.
4015.
4016.
4017.
4018.
4019.
4020.
4021.
4022.
4023.
4024.
4025.
4026. -
4027.
4028.
4029.
4030.
4031.
4032.
4033.
4034.
4035.
4036. fhb
4037. fhb
4038. fhb
4039. fhb
4040.
4041.
4042.
4043.
4044.
4045.
4046.
4047.
4048.
4049.
4050.
4051.
4052.
4053.
4054.
4055.
4056.
4057.
4058.
4059.
4060.
4061.
4062.
4063.
4064.
4065.
4066.
4067.
4068.
4069.
4070.
4071.
4072. ไม่มี
4073.
4074.
4075.
4076.
4077.
4078.
4079.
4080.
4081.
4082.
4083. -
4084.
4085.
4086.
4087.
4088.
4089.
4090.
4091.
4092.
4093.
4094.
4095.
4096.
4097.
4098.
4099.
4100. -
4101. -
4102. -
4103.
4104.
4105.
4106.
4107.
4108.
4109.
4110.
4111. อยากให้ปรับปรุงระบบช่วงลงทะเบียนเรียน ระบบช้ามาก แต่ถ้าเป็นเวลาปกติก็ดีแล้วค่ะ
4112.
4113.
4114.
4115.
4116.
4117.
4118.
4119.
4120.
4121.
4122.
4123.
4124.
4125.
4126.
4127.
4128.
4129.
4130.
4131.
4132.
4133.
4134.
4135.
4136. ดี
4137. ดี
4138.
4139. ยังเข้าไปดูคะแนนไม่ได้เลยย !!!
4140.
4141.
4142.
4143.
4144.
4145.
4146.
4147.
4148.
4149.
4150.
4151.
4152.
4153.
4154.
4155.
4156.
4157.
4158.
4159.
4160.
4161.
4162.
4163.
4164.
4165.
4166.
4167.
4168.
4169.
4170.
4171.
4172.
4173.
4174.
4175.
4176.
4177.
4178.
4179.
4180.
4181.
4182.
4183.
4184.
4185.
4186.
4187.
4188.
4189.
4190.
4191.
4192.
4193.
4194.
4195.
4196.
4197.
4198.
4199.
4200.
4201.
4202.
4203.
4204.
4205.
4206.
4207.
4208.
4209.
4210.
4211.
4212.
4213.
4214.
4215. ไม่มี
4216.
4217.
4218.
4219.
4220.
4221.
4222.
4223.
4224.
4225.
4226.
4227.
4228.
4229.
4230.
4231.
4232.
4233.
4234.
4235.
4236.
4237.
4238.
4239.
4240.
4241.
4242.
4243.
4244.
4245.
4246.
4247.
4248.
4249.
4250.
4251.
4252.
4253.
4254.
4255.
4256.
4257.
4258.
4259.
4260.
4261.
4262.
4263.
4264.
4265.
4266.
4267.
4268.
4269.
4270.
4271.
4272.
4273.
4274.
4275.
4276.
4277.
4278. ดี
4279.
4280.
4281.
4282. f
4283.
4284.
4285.
4286. ไม่มี
4287. ไม่มี
4288.
4289.
4290.
4291.
4292.
4293.
4294.
4295.
4296.
4297. ไม่มี
4298.
4299.
4300.
4301.
4302.
4303.
4304.
4305.
4306.
4307.
4308.
4309.
4310.
4311.
4312. ไม่มีค่ะ
4313.
4314.
4315.
4316.
4317.
4318.
4319.
4320.
4321. -
4322.
4323.
4324.
4325.
4326.
4327.
4328. -
4329.
4330.
4331.
4332.
4333.
4334.
4335.
4336.
4337.
4338.
4339. จำนวนชั่วโมงในการล็อกอินควรมากขึ้น ควรล็อคอิน 1 account ได้มากกว่า 1 อุปกรณ์
4340. จำนวนชั่วโมงในการล็อกอินควรมากขึ้น ควรล็อคอิน 1 account ได้มากกว่า 1 อุปกรณ์
4341.
4342.
4343.
4344.
4345. -
4346.
4347.
4348.
4349.
4350.
4351.
4352.
4353.
4354.
4355.
4356.
4357.
4358.
4359.
4360.
4361.
4362.
4363.
4364.
4365.
4366.
4367.
4368.
4369.
4370.
4371.
4372.
4373.
4374.
4375.
4376.
4377.
4378.
4379.
4380.
4381.
4382. -
4383. -
4384.
4385.
4386.
4387.
4388.
4389.
4390.
4391.
4392.
4393.
4394.
4395.
4396.
4397.
4398.
4399.
4400.
4401.
4402.
4403.
4404.
4405.
4406.
4407.
4408.
4409.
4410.
4411.
4412.
4413.
4414.
4415.
4416.
4417.
4418.
4419.
4420.
4421.
4422.
4423.
4424.
4425.
4426.
4427.
4428. -
4429.
4430.
4431.
4432.
4433.
4434.
4435.
4436.
4437.
4438.
4439.
4440. -
4441.
4442.
4443.
4444.
4445.
4446. -
4447.
4448.
4449.
4450. ดีค่ะ
4451. ดีค่ะ
4452.
4453.
4454.
4455.
4456.
4457.
4458.
4459.
4460.
4461.
4462.
4463.
4464.
4465.
4466.
4467.
4468.
4469.
4470.
4471.
4472.
4473.
4474. 1.ปรับปรุงเรื่องการรองรับคนล็อกอินเข้าระบบจำนวนมาก ระบบจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการลงทะเบียนเรียน ทำให้พลาดการลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการเรียนจริงๆ 2.ข้อมูลของผู้ประเมินไม่เป็นความลับต่อผู้สอน อาจส่งผลต่อทัศนคติของผู้ถูกประเมินต่อผู้ประเมินนั้นๆ 3.การบังคับให้ประเมินในช่วงเวลาสอบ ทำให้ผู้ใช้ระบบไม่สามารถประเมินได้อย่างละเอียด หรือได้ผลการประเมินที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วนต้องอ่านหนังสือสอบและต้องการตรวจสอบตารางสอบ กลับต้องมาทำแบบประเมิน ทำให้เกิดความไม่สะดวก และไม่สามารถประเมินผู้สอนได้อย่างละเอียดเท่าที่ควร
4475. 1.ปรับปรุงเรื่องการรองรับคนล็อกอินเข้าระบบจำนวนมาก ระบบจะมีปัญหาทุกครั้งเมื่อมีการลงทะเบียนเรียน ทำให้พลาดการลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการเรียนจริงๆ 2.ข้อมูลของผู้ประเมินไม่เป็นความลับต่อผู้สอน อาจส่งผลต่อทัศนคติของผู้ถูกประเมินต่อผู้ประเมินนั้นๆ 3.การบังคับให้ประเมินในช่วงเวลาสอบ ทำให้ผู้ใช้ระบบไม่สามารถประเมินได้อย่างละเอียด หรือได้ผลการประเมินที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วนต้องอ่านหนังสือสอบและต้องการตรวจสอบตารางสอบ กลับต้องมาทำแบบประเมิน ทำให้เกิดความไม่สะดวก และไม่สามารถประเมินผู้สอนได้อย่างละเอียดเท่าที่ควร
4476.
4477.
4478.
4479.
4480.
4481.
4482.
4483.
4484.
4485.
4486.
4487.
4488.
4489.
4490.
4491.
4492.
4493.
4494.
4495.
4496.
4497.
4498.
4499.
4500.
4501.
4502.
4503.
4504.
4505.
4506.
4507.
4508.
4509.
4510.
4511.
4512.
4513.
4514.
4515.
4516.
4517.
4518.
4519.
4520.
4521.
4522.
4523.
4524.
4525.
4526.
4527.
4528.
4529.
4530.
4531.
4532.
4533.
4534.
4535.
4536.
4537.
4538.
4539.
4540.
4541.
4542.
4543.
4544.
4545.
4546.
4547.
4548.
4549.
4550.
4551. ดีมากค่เ
4552.
4553.
4554.
4555.
4556.
4557.
4558. abc
4559. abc
4560. abc
4561.
4562.
4563.
4564. abc
4565.
4566.
4567.
4568.
4569.
4570.
4571.
4572.
4573.
4574. -
4575. -
4576.
4577.
4578.
4579.
4580.
4581.
4582. ถ้ามีระบบรองรับการลืม password แบบออนไลน์ จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
4583.
4584. ดีค่ะ
4585.
4586. abc
4587.
4588.
4589.
4590.
4591.
4592.
4593.
4594.
4595.
4596. abc
4597.
4598.
4599.
4600.
4601.
4602. abc
4603.
4604.
4605.
4606.
4607.
4608.
4609.
4610.
4611.
4612.
4613.
4614.
4615.
4616.
4617.
4618.
4619.
4620.
4621.
4622.
4623.
4624. abc
4625. -
4626. -
4627. -
4628.
4629.
4630.
4631.
4632.
4633.
4634.
4635.
4636.
4637.
4638.
4639.
4640.
4641.
4642. -
4643. -
4644. -
4645.
4646.
4647.
4648.
4649.
4650.
4651.
4652.
4653.
4654.
4655.
4656.
4657.
4658.
4659.
4660.
4661.
4662.
4663.
4664.
4665.
4666. การกระจายข่าวสาร ไม่ทั่วถึง นักศึกษา ป.โท คณะเกษตรฯ
4667.
4668.
4669.
4670.
4671.
4672.
4673.
4674. กิจกรรมเยอะหยุดบ่อย เวลา เนื้อหา ไม่สอดคล้องและยืดหยุ่นพอสำหรับผู้เรียนเสาร์-อาทิตย์
4675.
4676.
4677.
4678.
4679.
4680. ไม่มี
4681. ไม่มี
4682.
4683.
4684.
4685.
4686. ดี
4687.
4688.
4689.
4690.
4691.
4692.
4693.
4694.
4695. ประเมินผลช้า ยากแก่ก่ารลงทะเบียนในแต่ละหน่วยกิจเพราะไม่ทราบว่าแต่ละเทอมเปิดเรียนวิชาอะไรบ้าง?
4696.
4697.
4698.
4699.
4700.
4701.
4702.
4703.
4704.
4705.
4706. -
4707.
4708. -
4709. -
4710. -
4711. -
4712. -
4713. -
4714.
4715. -
4716.
4717.
4718.
4719.
4720.
4721. ช้ามาก อยากให้ปรับความเร็ว
4722.
4723.
4724.
4725.
4726.
4727.
4728.
4729.
4730.
4731.
4732.
4733.
4734.
4735.
4736.
4737.
4738.
4739.
4740.
4741.
4742.
4743.
4744.
4745.
4746.
4747.
4748.
4749.
4750.
4751.
4752.
4753.
4754.
4755.
4756. ไม่มี
4757.
4758.
4759.
4760.
4761.
4762.
4763.
4764.
4765.
4766.
4767.
4768.
4769.
4770.
4771.
4772.
4773.
4774.
4775.
4776.
4777.
4778.
4779.
4780.
4781.
4782.
4783.
4784.
4785.
4786.
4787.
4788. ไม่มีครับ
4789. ไม่มีครับ
4790.
4791.
4792.
4793.
4794.
4795.
4796.
4797.
4798.
4799.
4800.
4801.
4802.
4803.
4804.
4805.
4806.
4807.
4808.
4809. -
4810. -
4811. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ไม่ได้เลยค่ะ ควรปรับปรุงในจุดนี้
4812.
4813.
4814.
4815.
4816.
4817.
4818.
4819.
4820.
4821.
4822.
4823.
4824.
4825.
4826.
4827.
4828.
4829.
4830.
4831.
4832.
4833.
4834.
4835.
4836.
4837.
4838.
4839.
4840.
4841.
4842.
4843.
4844. ระบบถือว่า ดีครับ // แต่ นศ. ส่วนใหญ่เข้ามาก็ต่อเมื่อต้องลงทะเบียนเรียน หรือดูเกรด เข้ากันเยอะๆ ทั้งมหาลัย ก็ล่มเป็นธรรมดา แล้วก็บ่นๆๆ : D
4845. ระบบถือว่า ดีครับ // แต่ นศ. ส่วนใหญ่เข้ามาก็ต่อเมื่อต้องลงทะเบียนเรียน หรือดูเกรด เข้ากันเยอะๆ ทั้งมหาลัย ก็ล่มเป็นธรรมดา แล้วก็บ่นๆๆ : D
4846. ระบบล่มบ่อย เข้ารหัสก็ประมวลผลช้า และปัญหาอื่นๆ
4847.
4848.
4849.
4850.
4851.
4852. -
4853. -
4854. -
4855. -
4856. -
4857.
4858.
4859.
4860.
4861.
4862.
4863.
4864.
4865.
4866.
4867.
4868.
4869.
4870.
4871.
4872.
4873.
4874.
4875.
4876.
4877.
4878.
4879.
4880.
4881. -
4882.
4883.
4884.
4885.
4886. -
4887.
4888.
4889.
4890.
4891.
4892.
4893.
4894.
4895.
4896. -
4897.
4898.
4899.
4900.
4901.
4902. -
4903. -
4904. -
4905.
4906.
4907.
4908. -
4909.
4910.
4911.
4912.
4913.
4914.
4915.
4916.
4917.
4918.
4919.
4920.
4921.
4922.
4923.
4924.
4925.
4926.
4927.
4928.
4929.
4930.
4931.
4932.
4933.
4934.
4935.
4936.
4937.
4938.
4939.
4940.
4941.
4942.
4943.
4944.
4945.
4946.
4947.
4948.
4949. -
4950.
4951. -
4952.
4953.
4954.
4955.
4956.
4957.
4958.
4959.
4960.
4961.
4962.
4963.
4964.
4965.
4966.
4967.
4968.
4969.
4970.
4971.
4972.
4973.
4974.
4975.
4976.
4977.
4978.
4979.
4980.
4981.
4982.
4983.
4984.
4985.
4986.
4987.
4988.
4989.
4990.
4991.
4992.
4993.
4994.
4995.
4996.