แบบประเมินความพึงพอใจโรงอาหาร / ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
 
คำชี้แจง : พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน
หากพบปัญหาหรือซักถามใดๆ โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณกมลวรรณ 3110 ,คุณชิตชัย 3109
 
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้ท่านทำการประเมินเพียงแค่ 1 ครั้ง การประเมินของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลใดๆกับผู้ทำการประเมิน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด/คณะ       จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 112 รายการ
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการ
 

ความหมายของเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ

 

ดีมาก                     หมายถึง                5
ดี                           หมายถึง                4
ปานกลาง               หมายถึง                3
ต้องปรับปรุง         หมายถึง                 2
ไม่เหมาะสม           หมายถึง                1

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
ด้านการให้บริการ            
1. ผู้ประกอบการ พูดจาไพเราะ อัธยาศัยดี แต่งการสุภาพ
22
60
26
3
1
3.88
2. ความสะอาดเรียบร้อยของการแต่งกายผู้ให้บริการ
12
54
38
5
3
3.60
3. ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับสินค้า
20
60
26
4
2
3.82
4. การได้รับบริการตามลำดับก่อนหลัง
29
49
22
10
1
3.82
ด้านอาหาร            
5. ความสะอาดของอาหาร
11
45
38
14
4
3.40
6.ความสดใหม่ของอาหาร
10
40
42
16
4
3.32
7. อาหารปรุงสุกตามหลักอนามัย
14
47
33
16
1
3.48
8. ราคาเหมาะสม
18
52
32
8
1
3.67
9. รสชาติของอาหาร
7
34
43
16
11
3.06
ด้านสถานที่            
10. สถานที่เพียงพอ เหมาะสม สะอาด
6
26
45
19
13
2.86
11. ภูมิทัศน์ สวยงาม เป็นระเบียบ
11
39
42
14
6
3.31
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก            
12.โต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับการให้บริการ
5
33
45
17
10
3.00
13. ถ้วย จาน ช้อน  มีความสะอาด
7
46
40
14
5
3.32
14. ถ้วย จาน ช้อน  เพียงพอกับการให้บริการ
5
29
49
16
13
2.97
15. โทรทัศน์ พัดลม ที่วางภาชนะ เพียงพอกับให้บริการ
4
20
41
7
3
2.14
ค่าเฉลี่ยรวม           3.31
   
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.
ความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติม
  - อยากให้มีการเพิ่มที่นั่งอีกแล้วนำพัดลมมาติดเพิ่มด้วยค่ะ

- ผู้ประกอบอาหารควรใส่ที่ครอบผมในขณะปรุงอาหาร

- ต้องการให้หน่วยงานมากำจัดนกพิราบที่โรงอาหารหอใน ต้องให้โรงอาหารหอในเปิดถึงเที่ยงคืน ต้องการติดพัดลมหรือติดแอร์ที่โรงอาหารหอใน

- -

- ก่อนการกินอาหารอุปกรณ์สำคัญคือช้อนแต่ช้อนต้องจุ่มน้ำร้อน แต่ในน้ำร้อนเหมือนไม่เคยเปลี่ยนน้ำซักครั้ง เกิดตะกอนสีขาวติดมากับช้อน โรงอาหารเปรียบเสมือนบ้านของนกที่บางครั้งไปจิกกันบนป้ายหน้าร้านขายอาหาร เศษขนปลิวตกลงมาใส่อาหาร จึงทำให้โรงอาหารยังไม่สะอาดพอรวมถึงต้องระวังในการกินเผื่อบางทีนกปล่อยของเสียลงบนจานข้าว

- ร้านค้าประกอบการน้อย เก็บค่าเช่าแพงหรือเปล่า

- พัดลมโรงอาหารหอในมีเเค่สองตัว

- ศูนย์อาหารที่หอในค่ะอยากให้แม่ค้าร้านข้าวแกงดูแลเรื่องความสะอาดมากกว่านี้ค่ะเพราะเจอทั้งเส้นผมและแมลงวันตกลงในอาหารขนาดเงินเหรียนยังตักใส่จานให้มาด้วยเลยค่ะ บ่อยมาก

- ร้านค้ายังน้อยไป แล้วโรงอาหารยังรับคนได้น้อยเมื่อเทียบกับ นักศึกษา บุคลากร ภายในมอ จึงอยากให้ขยายสถานที่และเพิ่มร้านค้าให้หลากหลายนักศึกษาจะได้ไม่ต้องขับรถออกไปกินหน้ามอเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะตามมา

- ควรมีการบำรุงรักษาพัดลม ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- พื้นที่ในการปรุงอาหาร สกปรกมาก มีกลิ่มแมลงสาบ

- โรงอาหารไม่สะอาด มีขี้นก ที่นั่งและที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอต่อนักศึกษา และที่เก็บจานไม่เป็นระเบียบ น่าจะมีการสร้างส่วนที่เก็บอาหารและมีคนดูแลตรงที่เก็บอาหาร มีการแยกจาน ช้อน แก้วอย่างชัดเจน

- -

- อาหารควรมีความหลากหลายอร่อยกว่านี้ สะอาด

- อยากให้ปรับภูมิทัศน์โรงกลาง1 ให้โปร่ง ไม่อึมครึม

- โรงอาหารหอในสกปรกมาก ทำให้ไม่อยากเข้าไปทานอาหารในนั้น อยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มากขึ้น

- ควรบริการน้ำดื่ม

- -

- โรงอาหารน่าจะมีอาหารที่หลากหลายกว่านี้ และควรรักษาความสะอาดของโรงอาหาร ควรมีพัดลมเพียงพอเนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อน บางครั้งพัดลมที่มีใช้ได้แต่ไม่ได้เพิ่มความเย็นจนบางครั้งคิดว่าปิดพัดลมไว้จะดีกว่า อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หรือซ่อมแซมให้ดีขึ้น

- อยากให้มีอาหารที่หลากหลายมากกว่าและมีรสชาติอร่อย และอยากให้มีความสะอาดมากกว่านี้