1.ระบบยืนยันสิทธิการรับพระราชทานปริญญาบัตร     |   2. ระบบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   |  3.พิธีพระราชทานปริญญาบัตร|    4.แจ้งความจำนงเข้าตรวจ ATK

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์


กรุณาใส่รหัสนักศึกษา :

ชื่อ
สกุล
วันเวลาการเข้าคัดกรอง ATK
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของมหาวิทยาลัย
สถานะการตอบแบบสอบถาม
ของ สกอ.
สถานะการยืนยันหมายถึง ตอบแบบสอบถามแล้ว , หมายถึง ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ,
สถานะยังไม่สมบูรณ์ หมายถึง ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือยังไม่มีการตอบแบบสอบถาม

สำหรับบัณฑิต ทุกระดับ หากเป็น ทั้ง 3 ช่อง หมายถึง สถานะการยืนยันเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการข้อมูลการเข้ารับกรุณาส่งคำร้องมายังสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย E-mail : ocn@ubu.ac.th สอบถามรายละเอียดการฝึกซ้อม ฝ่ายจัดการบัณฑิต  045-353008-9 ,045-353090-3


 

สถานะการตอบแบบสอบถามของ สกอ. จะเปลี่ยนแปลงหลังจากตอบแบบสอบถามแล้ว 24 ชม. เนื่องจากต้องรอการปรับปรุงข้อมูล

หมายเหตุ : สถานะการยืนยันจากระบบของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ปรับปรุงข้อมูลแล้ว ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 09.3 0 น.


ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ (ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา) ต้องเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระบบ สกอ.) จึงจะถือว่ายืนยันสิทธิ์สมบูรณ์

ทั้งนี้ กรณีผู้ตอบแบบสอบถาม สกอ.แล้ว แต่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบโดยตรงที่เว็บไซต์ สกอ.