กรุณาระบุรหัสการใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน:
 
     

พัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

การประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ อาทิ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย , ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบบริหารงานบุคคล , ระบบสลิปเงินเดือน , ระบบรายงานการประชุม , ระบบ UBU Web Template หรือการติดต่อใช้บริการต่างๆของฝ่ายพัฒนาาซอฟต์แวร์

ประจำปีการศึกษา 2559
พบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โปรดแจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ 3110 ,3109,1502