ระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุณาระบุรหัสผู้ใช้ของท่านที่ล็อกอินเข้าใช้งานระบบ REG ของมหาวิทยาลัย: (สำหรับ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าประเมินผ่านระบบ REG ได้)
ขยายเวลาประเมินการสอน 1/2561
ขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินการเรียนการสอนประจำภาค 1/2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
username : Password :

พัฒนาระบบโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

พบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ โปรดแจ้งสำนักคอมพิวเตอร์ ฯ 3110 ,3109