Login เข้าสู่ระบบ
รหัสนักศึกษา :
รหัสผ่าน :
 
- โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งาน ก่อนการเริ่มใช้งาน
- ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
คลิกที่นี่
- ตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อ
ให้สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
เมนู
หน้าหลัก
รายงานข้อมูลศิษย์เก่า
แบนเนอร์
 
 
 
จำนวนสมาชิกในฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน   4,747   คน
 
 
ข่าวรับสมัครงาน :
 
สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Email : ubuenalumni@gmail.com

เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser